Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego lcsklep.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego lcsklep.pl jest firma Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. Rachunek bankowy: 42 1140 1977 0000 3024 1000 1007.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać tylko poprzez stronę www.lcsklep.pl.

2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. 

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych do dostawy, numeru telefonu i adresu e-mail.

4. Wszystkie ceny objęte ofertą są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Dostarczany towar jest wolny od wad.

6. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.

7. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

8. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej info@lcsklep.pl 

II. SPOSOBY PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁKI, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

1. Należność za towary zakupione w naszym sklepie internetowym można uregulować w następujący sposób: 

  1.1. Wpłata bezpośrednio przelewem na konto bankowe przed odbiorem towaru. Po złożeniu zamówienia, klient zostanie poinformowany o koncie bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew.

  1.2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki - płatność regulowana u kuriera. 

  1.3. Wpłata poprzez system płatności IAI Pay – szybki przelew, płatność kartą kredytową, kodem BLIK. Wygodna i natychmiastowa forma płatności bez dodatkowych opłat. Jeśli płatność przebiega bez przeszkód, serwis przekaże informacje z potwierdzeniem zakupu. 

2. Koszty przesyłki: 

  2.1. Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł. Dotyczy zamówień powyżej 200 zł, opłaconych z góry bez względu na metodę płatności oraz sposób dostawy. Wyłącznie na terenie Polski.

  2.2. Przesyłka kurierska firmą InPost:

   2.2.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 0 zł dla zamówień powyżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.2.2. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11,00 zł dla zamówień poniżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.2.3. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 14,00 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

  2.3. Paczkomaty InPost:

   2.3.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 0 zł dla zamówień powyżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.3.2. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 11,00 zł dla zamówień poniżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.3.3. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 13,00 zł. Płatność jest regulowana za pośrednictwem wybranego Paczkomatu InPost.

  2.4. Przesyła kurierska DHL:

   2.4.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 0 zł dla zamówień powyżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.4.2. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 12,00 zł dla zamówień poniżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.4.2. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 15,00 zł. Płatność jest regulowana u kuriera.

  2.5. Punkty odbioru DHL:

   2.5.1. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 0 zł dla zamówień powyżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.5.2. Przy zapłacie na konto bankowe przed odbiorem towaru koszt przesyłki wynosi 12,00 zł dla zamówień poniżej 200 zł. Wysyłka nastąpi po wpływie należności na nasze konto.

   2.5.3. Przy formie płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 13,00 zł. Płatność jest regulowana w punkcie odbioru.

  2.6. Odbiór osobisty:

   2.6.1. Odbiór osobisty możliwy jest tylko po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie (przedpłata).

   2.6.2. Odbiór osobisty możliwy tylko pod adresem: RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. Magazyn centralny SEGRO LOGISTYK PARK, hala D04 rampa 15, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn

   2.6.3. Zwrot towaru, możliwy tylko po dołączeniu protokołu zwrotu.

3. Czas realizacji zamówienia.

  3.1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 3 dni roboczych.

  3.2.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienia w jej doręczeniu z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego.

III. WARUNKI REKLAMACJI 

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym podlegają 2-letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny. 

  1.1. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

  1.2. Rękojmia obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

  1.3. Rękojmi nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

  1.4. Zakupiony w sklepie towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

2. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”. 

3. Reklamację zakupionego towaru można również złożyć w każdym sklepie stacjonarnym, przekazując obsłudze towar z pełnym wyposażeniem, wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu lub jego kopią.

4. Formularz reklamacyjny wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

5. Koszty związane z wysyłką reklamacji ponosi kupujący. 

6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dział reklamacji przesyłki zawierającej reklamowany towar lub w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

7. Status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres e-mail reklamacje@lcsklep.pl. Kontakt z działem reklamacji jest możliwy wyłącznie drogą e-mailową.

8. Informujemy, że produkty przesyłane w ramach reklamacji, muszą spełniać podstawowe wymogi higieniczne. Klient ma obowiązek przedłożyć reklamowany towar czysty, bez zabrudzeń oraz higienicznie nieszkodliwy, tj. również niewydzielający nieprzyjemnych zapachów. Reklamacja asortymentu przesłanego przez klienta, który nie przestrzega zasad higieny, nie zostanie rozpatrzona.

9. Zgodnie z przyjętymi standardami obsługi klientów w Retail Solutions Sp. z o.o., każdy klient ma prawo do odwołania się od decyzji reklamacyjnej. Odwołania, z racji braku ustawowego terminu, będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie.

IV. ZWROT I WYMIANA TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24.06.2014 r., poz. 827), konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie można złożyć wysyłając wiadomość e-mail na adres info@lcsklep.pl lub drogą pocztową na adres: Retail Solutions Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił na adres: RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. Magazyn centralny SEGRO LOGISTYK PARK, hala DC04 rampa 15, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn. Zwrot zakupionych produktów powinien nastąpić w nieprzekraczającym terminie 100 dni od daty zakupu.

2. Zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część, zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827). 

4. Klient zarejestrowany w sklepie internetowym posiada możliwość dokonania łatwego zwrotu towaru za pośrednictwem firmy InPost. Koszt przesyłki przez Pocztę Polską wynosi 9,00 zł brutto i zostanie on potrącony od kwoty zwrotu. Klient wybierając ten sposób odesłania towaru zgadza się na odliczenie powyższej kwoty od przelewu zwrotnego. 

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być również zapakowany w oryginalne pudełko/opakowanie oraz zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, formularzem ZWROTU/WYMIANY pobranym ze strony internetowej sklepu oraz dowodem zakupu lub jego kopią, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres: RETAIL SOLUTIONS SP. Z O.O. Magazyn centralny SEGRO LOGISTYK PARK, hala DC04 rampa 15, Aleja Katowicka 66, 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Zwrot” lub „Wymiana”. 

6. Zwrotu lub wymiany może dokonać tylko Zamawiający. 

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie odbiera wysłanych do Paczkomatów. 

8. W przypadku wymiany towaru na inny w tej samej cenie, należy zarezerwować wybrany towar na wymianę, dokonując w sklepie jego zakupu, wybierając formę płatności online - bez opłacania, wpisując w polu „Uwagi dla sklepu” adnotację: „Wymiana do zamówienia nr ...”. Następnie należy odesłać wymieniany towar na adres do zwrotów. 

9. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie powinien zostać odpowiednio uiszczony przez Klienta lub zwrócony przez Sprzedawcę.

10. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient powinien dokonać na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać „Wyrównanie do zamówienia nr ...”. W przypadku, gdy rachunek bankowy Retail Solutions Sp. z o.o. nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę, zamówienie zostanie anulowane, a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta. 

11. Jeżeli Sprzedawca będzie zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, bez względu na tytuł takiej płatności, w szczególności na skutek: złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokonania przez Klienta nadpłaty, wzajemnych rozliczeń związanych z wymianą towaru lub towarów, płatność taka będzie zwrócona wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta na Formularzu ZWROTU/WYMIANY bądź w wiadomości e-mail, wysłanej wyłącznie z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym podczas procesu rejestracji. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), sklep internetowy www.lcsklep.pl chroni dane osobowe Klientów. 

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest, Retail Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawa w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000270729, NIP: 5272528060, REGON: 140799925, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN. 

3. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie, w szczególności poprzez rejestrację konta, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, przeglądanie treści zawartych w serwisie. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji lub przy zakupie bez rejestracji jest konieczne w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w sklepie internetowym www.lcsklep.pl. Niepodanie w/w danych przez Użytkownika nie pozwoli na złożenie i zrealizowanie zamówienia.

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe także w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub po uzyskaniu zgody Klienta.

5. Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep internetowy w ramach realizacji umowy z Klientem jest upoważniony przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety, w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. 

7. Klient podając dane oświadcza, że udostępnione przez niego dane osobowe są jego danymi.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego www.lcsklep.pl w zakładce poświęconej Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności i Plików Cookies sklepu

Szanowny Użytkowniku,

Korzystanie przez Użytkownika z serwisu www.lcsklep.pl (zwanego dalej „Sklepem”) może powodować przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym automatycznego zbierania informacji poprzez pliki cookies (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację). W przypadku przetwarzania przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych lub danych, które nie są danymi osobowymi, jednak przy odpowiednim połączeniu z innymi danymi, mogą umożliwić identyfikację osoby fizycznej, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Pamiętaj, że niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika. Korzystanie z przedmiotowej funkcjonalności Sklepu wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem i zawarcia stosownej umowy regulującej m.in. zasady przetwarzania danych.

I. ADMINISTRATOR

1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z Sklepu jest Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270729, NIP 5272528060 (zwana dalej „Administratorem”).

2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez Administratora wyłącznie od Użytkownika, podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w szczególności podczas rejestracji konta użytkownika, dokonywania zakupów w Sklepie, korzystania z usług newslettera czy też korzystania z innych funkcjonalności w Sklepu, w tym także poprzez zapisywane pliki cookies. Administrator informuje Użytkownika, że w związku z powyższym powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  a) Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera;

  b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone;

3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych w Sklepie odnośników witryn zewnętrznych a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych, Administrator wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.

4. W przypadku gdy Użytkownik dokonując w Sklepie zakupu określonych produktów, zapłaty dokona z wykorzystaniem płatności Przelwy 24, PayPal, BLIK, administratorem danych osobowych w zakresie procesu płatności będzie odpowiednio:

  a) Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887;

  b) PayPal – PayPal Polska sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, NIP 5252406419;

  c) BLIK – Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cypryjska 72, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783, NIP 5213664494.

5. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności powinny być adresowane bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: info@lcsklep.pl

II. JAKIE DANE SĄ ZBIERANE I PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA?

1. Zakres Twoich danych jakie są zbierane i przetwarzane przez Administratora uzależniony jest przede wszystkim od zakresu usług z których korzystasz oraz wyrażonych przez Użytkownika zgód na przetwarzanie danych osobowych.

2. Korzystanie z Sklepu w zakresie przeglądania udostępnionych treści informacyjnych – nie powoduje pozyskiwania przez Administratora danych identyfikacyjnych osoby fizycznej.

3. W celu dokonania zakupu lub rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko;
 • Dane teleadresowe – adres e-mail;
 • Login oraz hasło, utworzone przez użytkownika podczas rejestracji;
 • W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP

4. W celu korzystania z usługi newslettera użytkownik zobowiązany jest do wskazania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który Newsletter będzie kierowany.

5. Niezależnie od powyższego, Administrator w ramach podejmowanych czynności wykorzystuje w Sklepie pliki cookies. W zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika Sklepu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii oraz informacje o glokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji (wykorzystywana jest w celu dostarczania spersonalizowanych ofert produktów i usług).

6. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w zamieszczony na stronie odnośnik do witryny zewnętrznej lub skorzystania z odnośników portali społecznościowych Administrator przetwarza i przesyła do dostawcy usług witryny zewnętrznej lub dostawy usług społecznościowych informacje o wizycie w Sklepie oraz adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

 • W ramach Sklepu Administrator korzysta z plików cookies stanowią dane informatyczne, które są plikami tekstowymi przeznaczonymi do korzystania ze stron Sklepu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

III. JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

1. Dane pozyskiwane przez Administratora w ramach usługi formularza kontaktowego przetwarzane są w celu zachowania możliwości udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na skierowaną do Administratora wiadomość, w szczególności w celu przedstawienia oferty Administratora oraz podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy współpracy. Dane te przetwarzane są przez okres niezbędny do całkowitego wyjaśnienia okoliczności podnoszonych przez Użytkownika w skierowanej wiadomości. W niektórych przypadkach informacje określone w treści wiadomości, po zanonimizowaniu danych mogą być przetwarzane przez Administratora przez dłuższy okres dla celów analityczno-statystycznych w zakresie kwestii poruszanych przez Użytkowników.

2. Dane przetwarzane są w celu w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  1) Konfiguracji strony Sklepu (np. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu):

  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp;

  2) Uwierzytelnienia Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie:

  • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

  3) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

  • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  4) Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartość;

  5) Świadczenia usług reklamowych:

  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich;

  6) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

IV. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE?

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane innym podmiotom działającym na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną

2. Niektóre dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych określone w zdaniu poprzedzającym następować może na rzecz podwykonawców naszych usług.

3. W przypadku przekazania danych określonego w ust. 2 powyżej, przekazywanie danych osobowych Użytkownika do państw trzecich następować będzie w oparciu o standardowe klauzule umowne, w których zarówno Administrator, jak i nasz kontrahent zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przed podpisaniem standardowych klauzul umownych dokonujemy weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika, jak również oceniamy, czy państwo, do którego trafiają dane osobowe Użytkownika pozwala na egzekwowanie praw Użytkownika oraz zapewnia Użytkownikowi skuteczne środki ochrony prawnej albo czy możliwe jest zapewnienie tego bezpieczeństwa przy zachowaniu innych środków uzupełniających. Ponadto w ramach nawiązanej współpracy nasi kontrahenci zobowiązani zostają do zastosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa i niezwłocznego przekazywania nam wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i zakres przetwarzania twoich danych. Administrator dokonuje okresowej kontroli przetwarzania danych przez kontrahentów i uprawniona jest zarówno do wydawania im zaleceń jak i natychmiastowego zakończenia współpracy.

4. W przypadku, gdy Komisja Europejska wyda decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas przekazywanie danych osobowych Użytkownika do tego państwa może następować również na podstawie tej decyzji.

5. W przypadku zastosowania standardowych klauzul umownych i braku decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie danych osobowych Użytkownika będzie następować wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przez które rozumieć należy konieczność wykonania umowy, którą z nami zawarłeś. Również w tej sytuacji dokonujemy wnikliwej weryfikacji każdego z naszych kontrahentów, który będzie mieć dostęp do danych osobowych Użytkownika, aby zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

6. Kierując odpowiedni wniosek na adres Administratora, w każdej chwili możesz uzyskać kopię danych osobowych Użytkownika podlegających przekazaniu do państwa trzeciego.

V. ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

1. Na stronie Sklepu mogą znajdować się łącza do witryn, wtyczki i aplikacje firm zewnętrznych. W przypadku odwiedzania przez Użytkownika witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy/aplikacji/wtyczek zamieszczonych w Sklepie, operatorzy tych stron mogą gromadzić lub udostępniać informacje na temat Użytkownika.

2. Wykorzystywanie informacji przez firmy administrujące witrynami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętą przez nie polityką prywatności, która może odbiegać od zasad niniejszej Polityki Prywatności w związku z czym zalecamy zapoznanie się z opublikowanymi na przedmiotowych witrynach warunkami polityki prywatności, aby uzyskać informację w zakresie zasad gromadzenia, wykorzystania i ujawniania danych osobowych przyjętych przed administratorów witryn zewnętrznych.

3. Na stronie Sklepu mogą być udostępniane linki mediów społecznościowych takich jak Facebook,. Link do strony internetowej mediów społecznościowych można rozpoznać za pomocą loga danej firmy. Kliknięcie w link, powoduje przekierowanie na stronę stanowiącą odpowiednik Sklepu w portalu społecznościowym. Przekierowanie na stronę portalu mediów społecznościowych powoduje nawiązane połączenia z jego serwerami.

4. W przypadkach określonych w ust. 1-3 na serwer witryn zewnętrznych oraz mediów społecznościowych może zostać przekazana informacja o wizycie na stronie Sklepu. Ponadto do dostawcy usług społecznościowych oraz oferowanych w witrynie zewnętrznej mogą zostać przesłane dalsze dane. Należą do nich przykładowo adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

VI. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do Urządzeń Użytkowników. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  c) Cookies zewnętrzne(ang. third parties cookies): to informacje pochodzące od Zaufanych Partnerów Administratora (np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług) którzy pozyskują przedmiotowe pliki cookies w wyniku aktywności Użytkownika w Internecie związanej z działalnością tych Zaufanych Partnerów. Cookies Zewnętrzne wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania Użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online. Cookies Zewnętrzne mogą zostać zapisane na urządzeniu Użytkownika także w trakcie wizyty na stronie Sklepu dzięki czemu zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach. Administrator możę wykorzystywać przede wszystkim wymienione niżej Cookies Zewnętrzne, które mogą być wykorzystywane w szczególności w następujących celach:

   1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
   • Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   • KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

   3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
   • RTB House [administrator cookies: RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie], www.rtbhouse.com/pl/privacy/

   4. Zalogowania do Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego:

   • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   5. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:

   • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

   6. Prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego

   • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

   7. Analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

   • Edrone [administrator cookies: Edrone Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie]

   8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

VII. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES

Administrator może wykorzystywać Cookies Własne (zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu) w następujących celach:

  a) Konfiguracji strony Sklepu:

  • optymalizacji korzystania ze strony Sklepu;
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  b) Uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie:

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji strony Sklepu, umożliwiającej w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  d) Zapamiętania lokalizacji Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiających w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  e) Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  f) Świadczenia usług reklamowych, dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich.

  g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

VIII. PROFILOWANIE

1. Na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, Administrator dokonuje czynności Profilowania dzięki czemu zyskuje możliwość filtrowania ogólnej dostępnej treści w sposób przyjazny dla Użytkownika. Analiza aktywności Użytkownika, w szczególności przeglądanych treści oraz innych zachowań w ramach Sklepu pozwala na określenie preferencji Użytkownika w sposób umożliwiający odpowiednie filtrowanie oferty Administratora.

2. Czynności Profilowania w żadnym przypadku nie prowadzą do ograniczenia dostępności oferty dla Użytkownika a zmierzają jedynie do nadania większego priorytetu treściom którymi Użytkownik może być potencjalnie bardziej zainteresowany. Takie działania mogą pozwolić Administratorowi także na przygotowanie dla Użytkownika indywidualnej i spersonalizowanej oferty promocyjnej, która nie będzie dostępna dla innych Użytkowników.

3. Czynności Profilowania pozwalają Administratorowi w szczególności na:

  a) tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,

  b) tworzenie profilu spersonalizowanych treści,

  c) wybór spersonalizowanych reklam,

  d) wybór spersonalizowanych treści,

  e) pomiar wydajności reklam,

  f) pomiar wydajności treści.

4. Należy pamiętać, że brak zgody na przetwarzanie plików cookies nie powoduje ograniczenia wyświetlanych reklam. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma dokładnie taką samą ilość reklam, które jednak wyświetlone zostaną w sposób losowy w oderwaniu od ewentualnych preferencji, zainteresowań i potrzeb Użytkownika.

IX. MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia przeglądarki internetowej zawierają także informacje o czasie ich przechowywania.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

  a) Internet Explorer:
  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  b) Safari:
  http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie

  c) Chrome:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en

  d) Firefox:
  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  e) Opera:
  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

X. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania w ramach Sklepu plików cookies, jest uzasadniony interes Administratora rozumiany jako dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Sklepu, wykonywanie pomiarów/analiz aktywności w ramach udostępnianej treści oraz ich udoskonalanie, jak również marketing własny Administratora.

2. Podstawą przetwarzania danych zawartych w formularzu kontaktowym, jest dobrowolna zgoda Użytkownika.

3. Korzystając z Sklepu Użytkownik informowany jest o konieczności akceptacji niniejszej Polityki Prywatności regulującej zasady przetwarzania danych i wykorzystywania plików cookies

4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

5. Użytkownik może wycofać zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Administratorem.

6. Należy pamiętać, że ograniczenie możliwości przetwarzania plików cookies może ograniczyć dostęp Użytkownika do niektórych funkcji Sklepu.

XI. JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH?

1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym prawa do:

 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy Administrator posiada zbiór danych Użytkownika, oraz do ustalenia administratora tego zbioru, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące Użytkownika, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

 • wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.

XII. DODATKOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. W każdej chwili użytkownik Sklepu ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych przez Administratora procesów przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie uprawniony do dalszego przetwarzania danych wyłącznie w sytuacji wykazania istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności przysługujących użytkownikowi.

2. Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych

XIII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych przez Użytkowników danych osobowych, w czasie korzystania z Sklepu, podejmując w tym celu wszelkie niezbędne działania.

2. Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i osoby, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

3. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub do organizacji międzynarodowych.

5. Administrator wprowadził szyfrowanie danych, w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

6. Użytkownik powinien dbać o poufność utworzonego przez siebie loginu i hasła, nie udostępniając ich osobom trzecim. Administrator zaleca wylogowanie się przez Użytkownika po zakończeniu korzystania z Sklepu.

XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator, na podstawie informacji dotyczących wybieranych przez Użytkownika produktów, promocji, z których Użytkownik skorzystał oraz przeglądanych przez Użytkownika materiałów w Sklepie, może na podstawie zgody Użytkownika przedstawiać mu w sposób zautomatyzowany spersonalizowaną ofertę dotyczącą oferowanych produktów i usług. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację Użytkownika.

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych możesz skontaktować się z kierując wiadomość na adres: info@lcsklep.pl

KONTAKT

Retail Solutions Sp z o.o
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
e-mail: info@lcsklep.pl

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel